Ekoenergia – w zgodzie ze środowiskiem

Wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej do produkcji energii na skalę światową nikogo już dzisiaj nie dziwi. Jest to powszechna praktyka stosowana w energetyce w wielu krajach.

Jednym z najczęstszych argumentów, wysuwanych przez zwolenników ekoenergii jest fakt, że produkując w ten sposób energię, dba się jednocześnie o środowisko naturalne. Trudno temu zaprzeczyć. Zwolennicy „zielonej energii” wskazują, że w przypadku wykorzystania źródeł odnawialnych, emisja zanieczyszczeń jest znacznie ograniczona i mniejsza, w porównaniu z emisją zanieczyszczeń wytwarzanych przy produkcji energii z paliw kopalnianych. Spalanie paliw kopalnianych powoduje bowiem znaczne zanieczyszczenie środowiska poprzez wydzielanie szkodliwych substancji do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych (m.in. dwutlenku węgla). Powoduje także globalne ocieplenie czyli tzw. efekt cieplarniany.

W trosce o naszą planetę, a także swoje zdrowie i powietrze, którym oddychamy na co dzień, powinniśmy jak najbardziej promować „zielona gospodarkę” i odnawialne źródła energii.

http://www.viavac.com/pl/produkty/panels/123-podnosniki-prozniowe-panele.html ogrodzenia systemowe producent