Małe elektrownie wodne

Małe elektrownie wodne stają się ostatnio coraz bardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystania potencjału wody do produkcji energii. W naszym kraju funkcjonuje ok. 700 takich elektrowni. Warto przyjrzeć się ich wadom i zaletom.

wynajem wózków widłowych

Podstawową zaleta, z punktu widzenia świadomości społecznej jest fakt, iż małe elektrownie wodne nie zanieczyszczają środowiska. Mogą być instalowane w licznych miejscach na małych zbiornikach wodnych. Niewątpliwą zaletą jest także stosunkowo szybki czas ich zaprojektowania i wybudowania. Mówimy tutaj o około dwóch latach. Technologia potrzebna do ich użytkowania jest dobrze opanowana. Prostota techniczna gwarantuje wysoką niezawodność i długą żywotność. Bardzo ważną cechą omawianych elektrowni jest również to, że mogą być sterowane zdalnie i nie wymagają dużego personelu ludzi do obsługi.

Funkcjonowanie tego typu elektrowni ma również i swoje wady. Jedną z nich jest zły stan obiektów hydrotechnicznych. zbiorniki wody i kanały dopływowe i odpływowe są często zamulone i zarośnięte, a zapory, urządzenia piętrzące i upustowe bywają niekiedy uszkodzone.

folia maszynowa