Category Archives: Zielona energia

Węgiel kontra odnawialne źródła energii

Węgiel kamienny oraz brunatny stanowią główne surowce energetyczne w Polsce, a na ich wydobyciu opiera się w dużej mierze polska energetyka cieplna. Powoduje to,

Geotermia – plusy i minusy

Zwolennicy energii geotermicznej wymieniają szereg jej zalet. Jako najważniejszy i koronny argument podają fakt, że energia geotermiczna nie powoduje żadnych zanieczyszczeń, jest

Woda – naturalne źródło energii

Zwolennicy energii odnawialnej mówiąc o jej plusach, wskazują m.in. na niskie koszty jej pozyskania oraz fakt, iż jest to tzw. energia „czysta” nie degradująca środowiska naturalnego.

Energia odnawialna – droga czy nie?

Przeciwnicy energii odnawialnej twierdzą, iż ponosi się zbyt wysokie koszty finansowe przy produkcji takiej energii. Faktem jest, że energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,

Polska energetyka – tradycyjna czy alternatywna?

Jak oceniają eksperci od przemysłu, Polska na arenie międzynarodowej w porównaniu z innymi państwami, jest krajem średnio rozwiniętym przy znacznym wzroście produkcji