Category Archives: Zielona energia

Energia od natury

O energii odnawialnej, zwanej także ekoenergią, w ostatnich latach mówi się coraz więcej. Ekoenergia polega na wykorzystywaniu źródeł odnawialnych

Małe elektrownie wodne

Małe elektrownie wodne stają się ostatnio coraz bardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystania potencjału wody do produkcji energii. W naszym kraju

Ciepło z ziemi – z pożytkiem dla ludzi

Energia geotermalna jest coraz bardziej powszechnym sposobem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zasobem naturalnym jest tutaj podziemna energia cieplna. Pozyskuje się ją w

Energia słoneczna w służbie ludziom

Promieniowanie słoneczne, podobnie jak inne źródła odnawialne, jest powszechnie stosowane we współczesnej energetyce. Dzięki nowoczesnym i sprawdzonym technologiom, promienie

Dlaczego ekoenergia jest coraz bardziej powszechna?

Ekoenergia, zwana także energią uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych, staje się coraz bardziej powszechna. Warto zastanowić się, dlaczego tak się dzieje i przyjrzeć się bliżej